Studiefrämjandet

LÄRANDET ÄR EN SOCIAL PROCESS SOM ALDRIG UPPHÖR
Jag har just avslutat Studiefrämjandets fyra stegs ledarutbildning.  Det var en synnerligen mångkulturell utbildning, vilket gladde mig och gav mig nya insikter. Vid slutet gav vi deltagare varandra lappar med återkoppling, som jag tar med mig som inspiration.

Livet är en ständig utveckling och många är de, som på olika sätt försökt beskriva den. En är Claes Janssen, i boken ”Förändringens fyra rum” (Wahlström@Widstrand 1996). Den går ut på att vi ständigt pendlar mellan olika känslolägen och att det är det, som driver oss framåt. Den utgör utgångspunkt för synen på ledarskapet inom Studiefrämjandet.

Bildresultat för förändringens fyra rum

Själv tycker jag att modellen stämmer ganska bra med min egen verklighet, men jag skulle väl vilja tillägga, att förvirring, konflikt och censur, visserligen kanske är nödvändiga faser för att nå inspiration, förnyelse och nöjdhet, men att man kanske kan arbeta på att göra de jobbiga faserna så korta som möjligt, genom att använda sin tidigare erfarenhet om möjliga genvägar.

Nalle Puh och company illustrerar det med sina rollfigurer såhär.

Vi lär, prövar, erfar och lär på nytt, så är det både socialt och mer kunskapsteoretiskt. Vi lär för att göra något med kunskapen och just när vi lärt något, så kan det vara bra att följa Bhuddistmunken Rinpoche Pemas ord: ”Learning time is past, now is time to do what you can”.

Jag känner på mig att kontakten med Studiefrämjandet kan leda till något intressant, nåja mera intressant ska jag väl rätteligen säga, men jag vet inte ännu precis vad. Jag förhåller mig öppen till det.

Ett exempel:

Jag är intresserad av cirkulär ekonomi och småskalighet som motkraft till industrisamhället och kommersialismen. Jag deltar i en lagningscafeverksamhet, som arrangeras av Studiefrämjandet. Vi är verksamma i Nora och i Bredsjö för tillfället.

Jag har också ett mer långsiktigt mål att göra mig av med allt, som jag inte behöver och speciellt det, som jag inte använt på väldigt länge och bara ligger och samlar damm. Exakt hur jag ska gå tillväga vet jag inte, men jag måste i alla fall börja med att sortera och därefter att defragmentera, dvs. sortera ihop det som hör ihop. Sen har jag tänkt mig att fotografera allt och fixa någon form av loppis på nätet. Jag gör här ett försök.

Jag utgår från att allt är möjligt. svenigrythyttan@gmail.com 0591-14451