*************GodJul**************

2017

hoppas jag att du har haft

OCH ETT GOTT NYTT ÅR 2018

Önskar jag att du får


ETT ÅR HAR GÅTT, JULEN DRAR FÖRBI
 

”Ur led är tiden: Ve! att jag är den som föddes att den vrida rätt igen, sa redan Shakespear i Hamlet.

Spanarna pratar här över samma tema dan före dan före dopparedagen, men nu är julen redan förbi, sådär i ett nafs.

Tiden är ett fenomen som vi är under tummen på. Tiden tas mindre och mindre på allvar. Morgondagens tidning släpps redan dagen före. Dagen har redan varit innan den börjat. Framtiden är redan här. Nobelpriset om tiden i kroppen och att man kanske kan äta sig till en rimligare inre tid eller åtminstone dygnsrytm. 

Allt flimrar bara förbi. Vi blir alltmer nonchalanta till framtiden. Ja, ja, den kommer väl någon gång, men vi är ju inte där. Vi är här och nu. Vi prokrastinerar alltmera och det är nog samtiden som får oss till det. Spara tills man har råd, det gör vi ju inte längre. Inte heller gör vi färdigt en sak innan vi tar itu med nästa. Vi inbillar oss att vi kan göra en massa saker samtidigt, fast vi inte kan det. Vi manipulerar tiden kors och tvärs och inget blir längre så självklart.

Ur förvirringens dimma stiger nya klarheter… allt löser sig 🙂

Min egen reflektion är att vi påverkats mer än vad vi inser av möjligheten att göra en massa saker virtuellt utanför realtid.  Mycket är inte längre på riktigt. Inte ens tiden. Vi blir allt mindre realistiska. Men ur förvirringens dimma stiger säkert nya klarheter.

Samtidigt blir vi allt äldre och får möjlighet att leva och göra saker i realtid på ett annat sätt än äldre generationer. Vi lever också i ett osäkert och förvirrat samhälle där ”faked news” och bluffer har blivit vardagsmat, där gammeldags förtroende och ärlighet blivit något av en bristvara. Det kanska skapar en grundläggande otrygghet och grogrund för misstänksamhet.

Aktuell forskning på Milleniumgenerationen eller 90-talisterna (sammanfattning här) är tänkvärd: Konservativa romantiker som drömmer om trygghet, inte dricker alkohol, söker en stabil partner, chattar mycket, uppvuxna med Internet och rädda för att träffa folk i verkligheten, bekvämt att ha andra personer på behörigt avstånd för att slippa ta hänsyn, många är deprimerade eller går på antidepressiva, recept på antidepressiva har fördubblats på 10 år, narcissistiska drag vanliga – 90-talisterna kallas ibland för generation ego. Men handlar det bara om 90-talisterna? Jag skulle inte tro det. Det handlar om samhället i stort, som speglas av den unga generationen.

Som jag ser handlar det till stor del om att söka trygghet i en allt otryggare värld. Tryggheten att ha någonstans att bo och någon inkomst t.ex., men också tryggheten i ett fredligt samhälle och givetvis tryggheten i sig själv – ”basic trust”. Tryggheten ligger mest basalt i behovpyramiden. Först därefter kommer sociala behov.

Tryggheten har gjorts till en materiell fråga i det moderna samhället, vilket den ju i grunden inte är. Framgång har kommit att bli en individuell fråga (självförverkligande), snarare än en gemensam strävan hos gruppen. Frihet har blivit synonymt med ensamhet, fast människan i grunden är ett flockdjur. Komplicerat dethär.

Bildresultat för behovspyramiden maslow

Sven Wallins foto.

Inte blir det hela mindre komplicerat om vi förnekar omgivningens betydelse. I denna juls snöblaskväder fick inga snögubbar och snögummor i Grythyttan chansen att talas vid, då förutsättningen för deras existens  aldrig uppstod. Dom hade ju fysiologiska behov, som inte uppfylldes 🙂 .

Men finns det liv så finns det hopp. Nu ska vi ha ett gott nytt år 🙂

*********************************************

Förra årets jul var lite annorlunda,
…men inte mycket.

VART TOG ÅRET EGENTLIGEN VÄGEN?
Snön föll och regnade bort.

Tiden kom och gick. Det är tyst och stilla.
Inne ljust…

… och ute mörkt

Midvinternattens regn faller tungt – stjärnorna döljs av dimma.
Alla sover så djupt och lugnt – nu under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban – tomten bär på sin nyhuggna gran.
Mossan ligger grön på taken – marken är blöt och naken

Grythyttan är sig likt.
Stilla natt

Vivaldi Winter

Det är bara att vänta på bättre tider 🙂

Tre vintermånader kvar

Jesus avlades den 25 mars på Marie bebådelsedag och var Vädur. Munken Dionysius Exiguus räknade, redan år 525, ut vilket datum Jungfru Maria sannolikt befruktades av den heliga anden och han ville ha detta datum som nyårsdag. 

Detta datum, menade de kristna så sent som på 1500-talet, är bättre att ha som startpunkt för ett nytt år, än som nu mitt i vintern och jag instämmer, inte bara för att jag vill hinna med lite fler saker innan nyår 🙂 .

Själv tycker jag definitivt att det vore mer naturligt att börja ett år, när blommorna spricker ut och solen lyser och värmer för fullt, än mitt i en period av snö, kyla och elände.

Väduren är också det första tecknet i Astrokalendern och vädurens karaktärsbeskrivning har en hel del gemensamt med hur Jesus beskrivs.

Som det första tecknet påminner Vädurens sätt mycket om barnets och en del av det symboliska, som Jesusbarnet står för.

De är öppna, entusiastiska och individualistiska, har ett häftigt temperament, men är inte långsinta.  Väduren är viljestark, men viljan är inte alltid stabil, målen kan skifta fort. De trivs bäst när de får gå i spetsen och leda. De är mycket uppfinningsrika, och har alltid idéer om hur saker och ting kan göras bättre.

… Mer om Väduren i Astrokalendern

Kommentera via e-post!

*********************************************
En tillbakablick på förra årets julhälsning

God jul

*Originaldikten uppläst
Originaltexten (14 verser)

Klicka här om du vill läsa större text eller skriva ut julkortet!

Translation into English of the text

Midwinter rain falls heavily – the stars are hidden by fog.
Everyone is sleeping so deeply and quietly – now in the midnight hour.
The moon walks in silence – the father Christmas carries his newly cut Christmas tree.
The moss is green on the roofs – the soil is wet and naked.

Viktor Rydberg’s poem * The father Christmas appears to have become outdated, so I took the liberty to rewrite  it a little. ”The version 2.0 / 2015”. It was originally published in the New Illustrated Journal in 1881, 134 years ago – one year before my grandmother was born. It was written during a walk through the Castle Forest in Gothenburg, when Viktor Rydberg was 53 years old and Jenny Nyström, who was then 17 years, illustrated.

Since then it has become a bit warmer. PostNord and Bring compete with each others to increase state revenues of carbon dioxide, while the state has just been in Paris and discussed how greenhouse gases and global warming could reduced. I choose the green e-mail option. Do you still want your Christmas cards on paper, you can print out this page and fold it in half, and presto, you have a nice paper Christmas card.

Traducao para Portuguese (de Google Traducao motor)

Midwinter chuva cai pesadamente – as estrelas escondidas pela névoa.
Todo mundo está dormindo tão profundamente e em silêncio – agora a hora da meia-noite.
Lua anda sua proibição em silêncio – o enredo leva seu novo cortado arvore de natal.
O musgo é verde no teto – o sol está molhado e nu.

O poema de Viktor Rydberg * O enredo parece ter se tornado ultrapassado, por isso, tomei a liberdade de reescrever o poema um pouco . ”O enredo 2.0 / 2015”.

O poema foi originalmente publicado no Jornal Novo Illustrado em 1881, 134 anos atrás – um ano antes de a minha avó nasceu. Viktor Rydberg  escriveu durante um passeio pela Floresta Castelo em Gotemburgo, quando Viktor Rydberg tinha 53 anos e a Jenny Nyström, que tinha 17 anos, ilustrou.

Desde este tempo tornou-se um pouco mais quente.  PostNord e Bring sao empresas que competem uns com os outros para aumentar as taixas do Estado de dióxido de carbono, enquanto o Estado tinha sido em Paris para discutir como gases de efeito estufa e aquecimento global devem ser reduzidos.

Eu escolho a opção mais verde de e-mail . – Se você ainda quere os seus cartões de Natal em papel, você pode imprimir essa página e dobre-o ao meio, e pronto, você tem uma bela postal de Natal.

 

Jag utgår från att allt är möjligt. svenigrythyttan@gmail.com 0591-14451