Ge ut själv

Är du sugen på att ge ut en egen bok, så hör av dig!

Här är den senaste boken som jag hjälpt till med. Vill du också ha hjälp med att ge ut en bok, så hör av dig!

Provläs gärna lite av boken!

Här lägger jag upp information som kan vara intressant för dig som vill ge ut böcker och speciellt e-böcker på egen hand. Kontakta mig: svenigrythyttan@gmail.com


Detta är historia från den digitala publiceringens och Desc Top Publishings  barndom på 1980-talet. Det numera självklara var då en fantastisk nyhet. Jag har följt utvecklingen från början.

Ge ut egna böcker!

Hur mycket kan jag ta betalt?

150 kr för en tryckt bok, 250 för en fotobok och 99 kr för en e-bok/ ljudbok?

Har du kommit så långt att du är färdig att ge ut en egen bok, så kan det kanske vara läge att fundera över vad den ska kosta. Det finns vissa förlag, som trycker vanliga pappersböcker i små upplagor till hyfsade priser. Min bok i Gnosjö, Recito, Lava och Vulkan t.ex.

Piratförlaget tar 110-140 kr för en e-bok, som tryckt på papper kostar ca 40 kr mer vid första utgivningen. Då ingår viss service och författaren får 20 kr för varje såld bok.

90 kr för en tryckt pocket eller 50 kr för en e-pocket?

I samband med utgivning av en tryckt pocketutgåva 6 månader eller mer efter första utgivningen som kanske kostar 90 kr kan dock priset på en e-bok ligga på 40-50 kr om man helt enkelt räknar bort tryckkostnaden på ca 40 kr/bok.

Vinsten

Vinsten med att skriva en egen bok är sällan speciellt hög. Författaren får kanske 20 kr per såld bok. Har en för stor upplaga tryckts upp, så att inte alla böcker blir sålda, så kanske skrivprojektet ekonomiskt sett inte alls går med vinst.

För de flesta handlar dock skrivandet och att ge ut en egen bok om något annat än att tjäna mycket pengar. Att det sen finns chans att tjäna lite på resultatet om man har tur är förstås ett plus.

Läsarnas perspektiv

Blir det billigare att läsa på surfplatta?

Nej, om man inte redan har en bra surfplatta eller en rejält stor mobil, utan måste köpa en surfplatta enkom för att läsa e-böcker på,  så går brytgränsen för lönsamhet vid ca 75 böcker, om man köper e-böcker respektive tryckta böcker. Man ska vara storläsare för att det ur lönsamhetsperspektiv ska vara värt att satsa på e-böcker.

Däremot är det ju smidigt att kunna handla och låna böcker utan att vare sig gå till bokhandeln eller biblioteket. Möjligheten att göra sökningar i texten och kopiera vissa partier, samt att ha sina böcker med sig vart man går kan ju också vara värt en del.

En bra läsplatta är förstås hälften så dyr och då kanske man har tjänat in den när man läst 30-40 böcker, men då ska man komma ihåg att även om den är suverän att läsa på, så har den inte de funktioner som krävs för att läsa dynamiska böcker/webbsidor och den visar inte heller bilder i färg.

Läsarnas subjektiva värdeupplevelse av e-böcker

För användarna tror jag att det är naturligt att jämföra prisnivån mellan olika mediala upplevelser av liknande typ och med jämförbart omfång i tid. Att läsa en e-bok eller titta på en film kan nog kännas likvärdigt. En biobiljett kostar runt 100 kr och en hyrfilm runt 50 kr. Då ska nog en e-bok kosta ungefär lika mycket.

Fortfarande upplevs det som ett mervärde med en bok tryckt på papper, men attityden håller på att förändras, -dock ganska långsamt i Sverige. Faktum är att texten i en e-bok faktiskt har ett mervärde i och med att den är sökbar och kan innehålla vanlig löpande text, som i tryckta böcker och dessutom ljud, filmklipp och interaktivitet och ändå inte väger multum i packningen.

Att köpa en bok, vare sig det är en pappersbok eller en e-bok, innebär traditionellt sett att köpa en text bestående av ord, bilder och kanske länkar, som har ett visst fixt utseende och kan vara försett med ett ISBN-nummer.

Att betala för tillgång till en dynamisk bok, en text, som uppdateras och förändras fortlöpande, ungefär som datorprogram uppdateras med nya versioner kontinuerligt och som dessutom erbjuder interaktivitet i form av läsarforum, övningar och frågeformulär, kan kännas spännande men samtidigt främmande och osäkert.

Man kanske upplever att man betalar mer för en process än en produkt, precis som när man deltar i en kurs i stället för att lära sig något på egen hand hemma. Att sätta sig ner tillsammans för att läsa en bok var för sig är ju inte så smart. Möjligheten till interaktivitet finns där när man sitter tillsammans, men utnyttjar man den inte så bidrar den ju inte med något mervärde.

Detsamma gäller med dynamiska böcker. Att bara lägga upp en traditionell bok utan att möjligheten med interaktivitet utnyttjas är lite som att  köra jeep i stadstrafik.

Hur ska jag ta betalt

Det ska vara så enkelt som möjligt och direkt i samband med köpbeslutet. Kortbetalning via PayPal, Payson eller Paynova och via iZettle, mobilbetalning med  Swish eller kontant om det inte rör sig om distansköp är smidigt. Proforma faktura, dvs. faktura som betalas innan det köpta erhålls fungerar också, men då genomförs ju inte köpet så snabbt med bara ett klick, vilket är en nackdel.

Betalning mot faktura som betalas i efterhand är ju enkelt för kunden, men det blir krångligare för säljaren, såvida inte Klarna anlitas. Att inom e-handel erbjuda både kort- och direktbetalning samt faktura för svenska konsumenter är det mest optimala sett till statistiken. Om produkterna som säljs främst riktar sig till män så är kortbetalning ett bra alternativ.

De två sätt som jag främst undersöker är kortbetalning genom en webbshop och kortbetalning direkt i Moodle. I det senare fallet förväntas kunderna först registrera sig för att komma in i webbshoppen och se vad som erbjuds, för att först i ett andra steg köpa en nyckel till den bok de vill ha. Om nycklarna i stället säljs via en webshop, så kan de köpas direkt och först därefter är det nödvändigt att registrera sig på Moodle-plattformen för att kunna komma in och öppna sin bok.

Om det finns något sätt att handla e-bokstitlar med kort direkt på Moodle-plattformen innan man som läsare loggar in för att läsa det man köpt, så vore det den för kunderna enklaste lösningen. Det får inte bli krångligt att handla. Man kan jämföra med scanna-självsystem som finns i vissa matvaruaffärer. Det är lite extra besvär att registrera sig och lära sig hur det fungerar, första gången man scannar själv, men sen fungerar det ju enkelt. Många, ja kanske de allra flesta är dock förstagångsköpare av e-böcker på Moodle och deras köp måste gå så enkelt och lätt som möjligt.

Det verkar som om det går att låta besökare logga in som gäster utan att registrera sig och så få tillgång till beskrivningarna till inte bara den bok de loggar in till, utan till beskrivningarna för alla upplagda böcker. I så fall skulle länkar till betalning av nycklar till de böcker som inte är gratisböcker kunna läggas in i dessa kursbeskrivningar. På så sätt skulle det inte bli nödvändigt att registrera sig förrän man väl köpt en titel.

Alternativt skulle böcker kunna presenteras tillsammans med kortbetalningsmöjlighet för köp av läsarnyckel i Nyhetsforum, när man är inloggad som gäst till att utan läsarnyckel läsa den kostnadsfria exempelboken ”Äg mindre – Lev mer!

En annan möjlighet är att presentera inledningen av en bok och sen erbjuda fortsatt läsning mot betalning direkt med kort.

Moodle12 book presentation

Paypal kan integreras.
Visa-betalningar accepteras av Paypal. Huruvida den som betalar blir direkt inloggad vid betalningen eller får ett lösenord i samband med betalningen är likte osäkert. Visa/Mastercard går att använda också i t.ex. denna lösning.

Olika sätt att ge ut e-böcker

Enklaste sättet att publicera en bok är att gå via en självpubliceringstjänst som Vulkan.se. För 2 099 kronor gör Vulkan en e-bok av ett korrekturläst manus som du lämnar in i Word-format. Vulkan ordnar ISBN-kod och publicerar boken via distributionsnätverket Elib och även hos Apple iBookstore. Din bok kommer sedan att vara tillänglig hos Adlibris, Bokus, biblioteken och Apple iBookstore.

Att skapa en e-bok från ett givet manuskript är inte så svårt. Den stora frågan är sedan hur distribution och betalning ska gå till, dvs. samma fråga som i all e-handel. De goda möjligheterna till att sälja och distribuera e-böcker enkelt på Internet (fraktfri distribution och kortbetalning) gör ju att Internet är en ganska given försäljningskanal. Här är några alternativ. Frågan är bara hur man bäst får till det.

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) är en portal för att hantera webbaserad utbildning, ett mjukvarupaket bestående av en massa moduler. Med modulen Moodle bok, så kan man bygga webbsidor, som ser ut precis som böcker och som, om så önskas kan laddas ner, så att boken kan läsas även på en läsplatta, surfplatta eller dator utan uppkoppling eller skrivas ut till en pappersbok av köparen själv, av en kopieringsfirma, ett tryckeri eller via print on demand från 124,- .

Att distribuera en e-bok via Moodle Bok innebär att boken successivt kan uppdateras, ungefär som ett dataprogram och läsaren har alltid tillgång till senaste uppdateringen, eftersom man normalt läser den online. Det kan också ingå viss interaktivitet / tvåvägskommunikation, såsom frågeformulär, diskussionforum för kommunikation mellan läsare och författare och läsarna emellan och givetvis länkar till och inbäddning av ljud, bilder och filmklipp. Boken kan alltså göras mer levande. Det passar i synnerhet läroböcker och instruktionsböcker.

Att ge ut en webbaserad bok innebär att den kan uppdateras ständigt, vilket är bra, men varje gång den uppdateras, så ändras den och det innebär att den inte kan förses med ett ISBN-nummer, som ju hänvisar till en specifik version. En webbaserad bok kan betraktas som en webbaserad kurs och man köper en kursnyckel/boknyckel för att komma åt att läsa den på nätet, såsom man köper en biljett för att gå på bio eller teater,  i stället för att köpa en pappersbok eller e-bok, som mer är att betrakta som en produkt, som man kan förvara i sin egen bokhylla, på sin dator eller läsplatta.

En roman eller en berättelse drar inte nytta av interaktivitet och multimedia. Ofta innehåller ju en roman enbart en text och kanske inte ens bilder. Då kan distribution via Moodle vara lite overkill och det kan vara lämpligare att distribuera en e-bok på traditionellt vis i Epub-format, Kindle-format eller som Pdf-fil. Då kan fortfarande länkar finnas, men när boken är köpt, så är den köpt och den förändras inte successivt.

Den är statisk till sitt innehåll, precis som en pappersbok, men innehållet i eventuella länkar kan naturligtvis förändras. Den kan läsas både på datorer, surplattor och läsplattor och givetvis kan den skrivas ut också. Dessutom kan den finnas i bibliotekens e-boksbibliotek för utlåning och till försäljning på e-boksförlag, såsom Piratförlaget.

Vilken distributionsform man ska välja för sin bok beror på innehållet och hur man vill att läsarna ska hantera det. Det kan möjligen också vara enklare att marknadsföra traditionella statiska produkter.

Den traditionella boken tryckt på papper kan jämföras med nya satsningar på digitala läromedel såsom  interaktiva böcker och böcker+webb.

En dynamisk e-bok måste finnas på sin plattform på nätet för att fungera och du köper en nyckel till ditt exemplar, som du när som helst kan ta fram, läsa eller kopiera till en statisk e-bok, med den statiska e-bokens begränsningar och möjligheter.

En statisk (traditionell) e-bok är en datafil som du köper eller lånar  precis som du köper eller lånar  pappersböcker och ljudböcker.
Du kan läsa den direkt, utan att vara uppkopplad till Internet, på dator,  läs- eller surfplatta och du kan, precis som med den dynamiska, skriva ut den till en traditionell pappersbok om du vill, utan att den förlorar några funktioner, mer än möjligheten att använda eventuella länkar i den, eftersom den inte har några andra funktioner, som är beroende av Internetuppkoppling.
Den kan laddas upp och säljas enkelt på nätet, t.ex. såhär.

Ett mellanting är E-books author
Boken ligger på nätet som en statisk bok för nedladdning, men uppdateras till ny version så fort ändringar görs i den.

En traditionell pappersbok är smidig att bläddra i och lättläst för ögonen och i sängen. Den tillfredsställer också djupt liggande behov av materiellt ägande, ägande av sådant man kan ta på, lukta på och se på som ett föremål.

Jag har valt att i första hand satsa på att publicera e-böcker  på Moodle Bok. Det passar speciellt för ”How to”-böcker, som alltid kan förbättras, förses med illustrationer och övningar och kanske till och med situations- och målgruppsanpassas. Att arbeta med Moodle Bok känns lite som att ta ett foto i RAW-format och behålla möjligheterna att hantera innehållet i efterhand lite som man vill, i stället för att välja bort den möjligheten, som man t.ex. gör när man komprimerar ett foto till JPG-format.
Jag är samtidigt medveten om att vissa personer kan känna det ovant att köpa böcker, som bara fungerar fullt ut med tillgång till Internet.

Ett litet problem med ISBN-nummer uppstår då.
En bok publicerad på Moodle Bok förändras och utökas ju ständigt. Det går alltså inte att sätta ett ISBN-nummer på den.
”Ska en utökad version av en e-bok, som inkluderar ljud, video eller annat tilläggsmaterial, ha ett nytt ISBN? Ja. Eftersom det finns nytt innehåll i den utökade utgåvan är det en annan produkt än den ursprungliga ugåvan och får därför ett nytt ISBN.”
(http://www.kb.se/dokument/ISBN/ISBN_E-b%C3%B6cker_infofaq.pdf)

Kanske går det då att gå runt problemet på följande sätt:
Publicera boken i t.ex. EPub, det format som biblioteken också använder och som fungerar på både läs- och surfplattor.
Skapa en parallell version på Moodle, till vilken en länk med inloggningsuppgifter bifogas till var och en som köper e-boken i EPub-format. Gleerups  bok&webb-läromedel, fungerar på liknande sätt, med en traditionell statisk bok och övningsuppgifter på webben.

För att få tillgång till en interaktiv bok måste man registrera sig. Det är inte så svårt, men det är inte gjort med ett enda klick. Det kan därför vara ett hinder om man vill sälja en bok till en person enkelt på nätet. Däremot är det inga problem om en lärare fixar det åt alla sina elever i en klass. Jag funderar på hur registreringsprocessen på något sätt kan göras så enkel som möjligt och kanske automatiseras.

Såhär har Gleerups löst problemet med att sälja interaktiva böcker till privatkunder.

Att själv ge ut interaktiva böcker, helt och hållet baserade på Moodle Bok är möjligt. Egentligen ligger böckerna på en webbkursplattform och är egentligen kurser publicerade som webbsidor, utseendemässigt i bokform. Kursavgifterna kallas pris på böcker. Gränsen är glidande mellan webb-baserade kurser och kursavgifter och böcker och pris på böcker.

Gleerups bok och webb-böcker kan kanske ses som en utveckling av det gamla Hermods- och NKI-konceptet med kursbrev. Webb-baserade interaktiva böcker, som är det senaste man satsar på, är något helt annat.

Såhär fungerar de. De kan innehålla allt, inspelningar av vad som sker på bildskärmen, filmade föreläsningar, ljud, text, bilder, filmklipp osv.

En stor fördel tycker jag själv är den ökade möjligheten till processorienterat skrivande som jag själv uppskattar speciellt, då jag har lång erfarenhet av processinriktad/dialogbaserad och gruppdynamiskt orienterad utbildning.

En text kan ständigt förbättras och utvecklas i dialog med andra. Den behöver inte vara helt ”färdig” för att publiceras. Den lever vidare… boken blir levande så länge uppkoppling till Internet är tillgänglig. Interaktiva böcker är författarnas nya utmaning.

Problemet med allt fler fel i tryckta böcker är löst. Med egenutgivning och de tekniska möjligheter som vuxit fram för sådan har den rigorösa förlagsgranskningen innan utgivning försvunnit och numera innehåller de flesta tryckta böcker i sina första upplagor en hel del rena tryckfel och andra felaktigheter.

Både pappersbok, e-bok och lånebok

Ett exempel på en presentation med länkar, så att man direkt kan köpa pappers- eller e-bok eller låna på bibliotek. I mitt tycke är presentationen lite väl omfattande dock och själva länkarna till köp blir inte så tydliga i all text. Annars är metoden att presentera inledningen av en bok bra, så att läsaren får ett smakprov. Presentatione på E-lib är lite mer lättöverskådlig. Valfriheten att kunna läsa en bok i den form man föredrar som läsare är inte så dum.

Att kunna sälja en bok som pappersbok eller traditionell e-bok och/eller talbok kan också vara lättare ur marknadsföringsperspektiv. Det finns redan strukturer för att dessa böcker ska kunna säljas via bokhandeln och köpas in och tillhandahållas av biblioteken. Däremot kan man ännu inte köpa webbkurser och interaktiva böcker i bokhandlare eller låna webbkurser och interaktiva böcker på biblioteken.

Såhär informerar Gleerups sina kunder:

Så får du dina tryckta böcker

Om de böcker du beställt finns på lager skickas de till den leveransadress du angett inom en arbetsvecka. Vi levererar endast till gatuadresser, inte till boxadresser, då böcker sällan är små nog för att gå i en box.

Vill du som privatkund köpa våra tryckta böcker hänvisar vi dig till någon av internetbokhandlarna alternativt till din lokala bokhandel.

Så får du dina e-böcker

E-böcker kan du, som privatkund, liksom tryckta böcker, köpa via någon av nätbokhandlarna. I informationen om respektive titel här i vår webbshop står det om en bok finns tillgänglig som e-bok.

Så får du dina interaktiva böcker

När du beställer digitala lärverktyg från oss ombeds du att på ordern ange din e-postadress. Till den e-postadressen sänder vi inom 24 timmar från det att du gjort din beställning, förutsatt att lärverktyget är släppt, ett mail med ett licensID. Med hjälp av ditt licensID skapar du en användare för ditt digitala lärverktyg på www.gleerupslms.se.

Vill du som privatkund köpa våra interaktiva böcker hänvisar vi dig till webbshoparna Ord&Bok och Digibok.

Såhär kan en presentation av en interaktiv bok utgiven av Gleerups se ut hos Ord@Bok.

För skolor och organisationer

Registrera din skola/organisation hos oss
Bli kund/skapa ett användarkonto

Hur ger jag då ut interaktiva böcker själv?

Såhär skulle en kundinformation kunna se ut

Beställ och betala din interaktiva bok i min webshop, hos Ord&Bok eller Digibok.

Du får då direkt ett svarsmail med ett licensID, med vilket du registrerar dig som läsare, loggar in och börjar läsa.

Du kan logga in och läsa så ofta du vill och så länge du vill och du kan också ladda ner boken till din egen dator eller skriva ut den på papper.

Det jag nu behöver fundera över är hur licensID automatiskt ska skickas ut vid beställningar från min webshop.

Kopieringsskydd

Den som bara säljer via sin egen nätbutik kan använda sig av ”social DRM” – det vill säga att lägga information till varje enskild såld ebook, som identifierar köparen. Det går att lägga till kodad information, osynligt genom hela boken.

Ett alternativ är en ”ex Libris”-sida efter titelsidan,  med namn på köparen, inköps- och betaldatum, tillsammans med en ”signatur” av författaren / redaktör.

I övriga fall är man hänvisad till Amazons och Adobes DRM som läggs till av återförsäljare.  Något annat DRM-system fungerar inte med det stora flertalet ebookläsare.

Frågan är om det alls är någon idé att kopieringsskydda.

(http://www.kb.se/dokument/ISBN/ISBN_E-b%C3%B6cker_infofaq.pdf)

Hjälp med text, bilder och layout

Den som vill få sin text utgiven i bokform och vänder sig till ett förlag får sitt manus genomläst och hjälp med slutformulering och redigering av text och eventuella bilder om manuskriptet blir antaget.

Lektörer och redaktörer läser inkomna manuskript och hjälper till att förbättra dem om de blir antagna. Bildredaktörer, illustratörer och formgivare ser till att text, bild och form harmonierar och att den tekniska kvalitén blir rätt.

Desc top publishing slog igenom på 1980-talet och datorerna flyttade in i hemmen, men med dem varken den grafiska yrkeskunskapen, som sättare och andra på tryckerier hade, fotografernas yrkeskunskap eller den redaktionella kunskapen som förlagen hade.

Vid sekelskiftet slog bredbandsförbindelser igenom till hemmen samtidigt som digitalkameran. Då blev det enkelt att både publicera texter och bilder och surfa på nätet. Vid 2005 slog bloggandet igenom. 2010 slog e-böcker igenom. 2014 slog surfplattan igenom. Läsplattan, som enbart är avsedd att läsa böcker på och inte att också surfa på, har inte än slagit igenom och kommer nog att bli förbiseglad av allt bättre surfplattor, som man kan göra allt på.

Utskrift

Det går att skriva ut både med laserskrivare och bläckstråleskrivare.

Att häfta eller binda en bok själv

Om man vill binda en bok själv lägger man ihop fyra A4 ark och viker dem på mitten. Därefter nästa fyra osv. , så att varje sida  hamnar på rätt plats. Det ska vara blanksidorn i början och slutet av boken. När bokens buntar är klara syr man ihop varje bunt med stark tråd och lägger dem i press i en speciell fixtur och i rätt ordning. Därefter knyter man ihop ihop trådarna i ryggen och limmar ryggen. Övriga tre sidor skär man rent med skärmaskin (stor papperssax).

Nästa moment är lite svårare. Nu är det dags att förse boken med  snygga pärmar. Den görs i kartong som klistras med ytter- och innerpapper och förses med rygg.

Man kan även limma ryggen och man kan häfta med en kraftig häftapparat.

I Canada kan man själv trycka sin bok på vissa bibliotek. Kanske får vi den möjligheten i Sverige snart också.

Låta ett tryckeri sköta tryckning och inbindning

Ett tryckeri *eller en kopieringsfirma kostar inte så mycket att anlita för att få en snygg slutform på boken.

*PRISEXEMPEL: Pocket, 50 ex, 220 sidor = 1,350 kr (inkl. moms och leverans) = 27kr/st

Författar-boom2015 vill många ge ut sin egen bok. Helt naturligt, -alla tekniska förutsättningar finns ju.

Det är enkelt och billigt att ge ut såväl en tryckt bok som en e-bok och kanske är det delvis det, som gör att allt fler vill ge ut sin egen bok, tryckt eller digitalt. Det går numera lätt att trycka böcker i få exemplar till överkomligt pris (s.k. print on demand) och/eller att skapa digitala original i t.ex. ePub-format för läs- och surfplattor .

Att arbeta med språket och texten, att bearbeta bilder digitalt och att formge och förpacka med ett layoutprogram är dock inte så lätt, som man skulle kunna tro, om man tar klivet från blogg till bok. Det krävs också kunskaper i grafisk design för att slutresultatet ska bli tilltalande.

Att ha någon eller några som läser, föreslår förändringar och hjälper till med utformning, publicering på nätet alternativt tryckning och marknadsföring, det som lektörer och redaktörer på ett förlag normalt gör, är värdefullt för den som väljer att ge ut på egen hand.

Därför har s.k. hybridförlag har uppstått. Författaren betalar själv för att få sitt manus bedömt och bidrar också ekonomiskt till utgivningen av boken.

Författare som ger ut på egen hand kan också anlita fristående lektörer – antingen innan boken skickas in till något bokförlag eller innan boken ges ut på eget förlag.

En möjlighet att åtminstone delvis tillgodose dessa behov skulle kunna vara att grupper av författare, som har för avsikt att ge ut på egen hand, t.ex. i studiecirkelform, agerar lektörer och redaktörer.

Print on demand eller en liten upplaga

Den som inte har en säker given målgrupp, som garanterat kommer att köpa den färdiga boken väljer mellan att trycka upp en liten första upplaga och ändå riskera att en del av den blir liggande osåld eller att trycka exemplar, ett och ett, efterhand som boken beställs.

Att trycka efterhand som beställningar kommer in blir dyrare per exemplar, men att låta trycka upp böcker som inte blir sålda är ju inte heller någon god affär. Det gäller att hitta brytgränsen.

Vissa tryckerier och s.k. hybridförlag som erbjuder print-on-demand-tryck tar ut en  grundavgift på några tusen kronor och tar sen betalt för varje upptryckt bok. Det förekommer också betalningsmodeller, där ett hybridförlag hjälper till med pliktexemplar, bibliotekslansering och försäljning och helt och hållet tar ut sina kostnader från försäljning av boken, om en viss upplaga blir såld inom en viss tid.

Sist med inte minst: Vad ska boken handla om?

Vill du skriva dina egna memoarer, så kan ett stöd vara att titta tillbaks på vad du haft för dig på Internet. Facebook-teamet har fattat att det kan finnas ett intresse för det och att det går att ta bra betalt för en liten upptryckt upplaga. Det finns också bra böcker om detta, men de flesta av oss har ju inte så mycket intressant att berätta om sig själva, att målgruppen blir särskilt stor. Släkt och vänner och barn på sin höjd.

Däremot har vi nästan alla kunskaper, erfarenheter och tankar att dela med oss av, som kan vara intressanta för en större målgrupp.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Jag skräddarsyr en publiceringslösning för dig som egenutgivare. Jag kan komma hem till dig och hjälpa dig igång med din egen utrustning och dina egna program, samt kanske komplettera med sådana som du kan behöva, företrädesvis gratisprogram. Min idé är alltså att hjälpa dig igång med self publishing eller egenutgivning, inte att göra själva jobbet åt dig, det får du göra själv, men givetvis hjälper jag till om du får problem på vägen.

  1. Jag börjar med att lyssna på hur du tänkt dig, till vilka du vänder dig och vilken budget du kan tänka dig för att realisera ditt bokprojekt.
  2. Om du har ett manuskript som består av text och bilder, så kan vi gemensamt titta på det och planera vad som behöver justeras eller läggas till innan det är klart för att ge innehållet rätt form.
  3. Tanken är att du har ett så gott som färdigt material och att du vill ha hjälp med själva publiceringen, men behöver du hjälp med att bearbeta ditt manuskript mer ingående, t.ex. när det gäller informationsteknik, berättarteknik och språklig form, så kan vi göra det också.
  4. Därefter kan vi välja ett layoutprogram som passar ditt material, dig och din datorutrustning och göra en mall, som  du kan arbeta vidare i själv.
  5. Vi kan välja ut någon eller några böcker som du tycker är gjorda på ett sätt som liknar hur du själv vill ha din bok. Det kan vara bra att ha som inspiration.
  6. Omslaget behöver sin särskilda omsorg och kan göras separat i Scribus eller i ett lämpligt bildprogram.
  7. När du har ett tryckfärdigt original  kan vi planera vidare hur du vill trycka, publicera och marknadsföra din bok, samt om och hur du kan ge den ett ISBN-nummer och få in den på biblioteken. Det finns många olika vägar.
  8. Vill du göra allt själv och t.ex. vill skriva ut, häfta/binda in din bok för hand själv, så kan jag visa dig exempel på enkla sätt och tipsa om hur du ska göra för att det ska bli så billigt och bra som möjligt.
  9. Vill du anlita ett tryckeri eller en kopieringsfirma, så är det bra att diskutera igenom en realistisk första upplagas storlek och vilka arbetsuppgifter som de ska hjälpa till med. Att slippa ansvara själv för marknadsföring och distribution, kan t.ex. vara skönt och ge tid för mer skrivande om det är det man gillar mest.

Tanken är alltså att du i princip gör allting själv, men kanske behöver lite hjälp med att välja och komma igång med rätt program och så, samt korrekturläsning, bildsättning, layout och hjälp med att välja tryckeri och publiceringssätt etc.

Jag försöker hålla mig ajour när det gäller småskalig och hantverksmässig grafisk produktion, s.k. Desc Top Publishing, som jag i olika former arbetat med sedan mitten av 1980-talet och jag prövar efterhand olika applikationer och program, som kan underlätta arbetet med ordbehandling, bildhantering och layout.

Priser
För enstaka mindre skattefria uppdrag utan redovisning, t.ex. en heldags individuell hjälp med att komma igång,  tar jag 125 kr/tim.
Vill du ha en avdragsgill faktura, så blir det 250 kr/tim + moms.

Jämför här vad självpubliceringstjänster normalt kan kosta!
Mitt mål är att hjälpa dig att göra så mycket som möjligt själv och spara pengar på det, men vissa saker kan man bara inte göra själv, såsom korrekturläsning t.ex. Ingen ser sina egna fel.

Normal tidåtgång
Jag korrekturläser ca 20 sidor per dag (grammatik, interpunktion och stavning), korrekturläser och språkgranskar ca 13 sidor per dag (dvs. granskar även ordval, formuleringar, rubriker kontra textinnehåll, syftningar och förkortningar,  -vad en lektör normalt gör på ett förlag). Det kan ske i flera omgångar i samråd med dig.

Målet
Ditt mål är det viktigaste. Vi kommer över ens om vad du behöver hjälp med av mig för att uppnå det och uppskattar hur mycket tid det kan ta. Alla uppdrag är unika och olika, men på t.ex. 10 dagar, utspridda under ditt bokprojekts gång, från manus till tryck, kan ganska mycket hinnas med. Det blir 10-20 kr/bok vid en upplaga på 500 ex, dvs.  halva tryckkostnaden eller mindre.

Mitt mål är att göra precis det som behövs och inte mer och att du ska bli helt nöjd, så att du kan rekommendera andra min hjälp.

Hör gärna av dig!
svenigrythyttan@gmail.com

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Jag utgår från att allt är möjligt. svenigrythyttan@gmail.com 0591-14451